Wie zijn wij?
De vereniging heet voluit Helderse modelboten vereniging Nieuwe koers, hierna te noemen als H.M.B.V. "Nieuwe koers". De vereniging is opgericht op 1 Juli 1984.
Onze vereniging heeft ten doel het propageren van de modelbouw en de modelsport, alsmede het doen beoefenen en bevorderen van de mogelijkheden tot het beoefenen van het varen met radiografisch bestuurde scheepsmodellen.
We beschikken over een vaaraccommodatie en een onderkomen op Heiligharn 374, 1785 SX te Den Helder. De clubavond is iedere vrijdag vanaf 19.30uur. In het vaarseizoen (vanaf 27 April tot Oktober) kan er op de vrijdag vanaf 19.00 uur en na onderling overleg op de zondagmiddag op onze vaarvijver  vrij gevaren worden (zie ook onze evenementen kalender).
Stacks Image 8
Stacks Image 10
Het vaarwater beschikt over een steiger die ook met een rolstoel toegankelijk is. Binnen onze vereniging is een groep mensen die zich bezig houdt met het maken van stoommachines. Zij hebben zich niet beperkt tot het maken van scheepsmachines, maar maken ook ook stoomlocomotieven, stoomwalsen, stationaire installaties etc. Deze avonden zijn bedoeld om ervaringen uit te wisselen en elkaar te helpen met het oplossen van bouwproblemen. Komt u ergens niet uit, neem dan gerust uw model mee naar de clubavond. De andere leden zullen u graag helpen. Ook het laten zien van waar u mee bezig bent, is een stimulans voor uzelf en anderen, om door te gaan of om een stilgelegd model weer aan te pakken. De vereniging beschikt ook over een ruime documentatie in de vorm van tijdschriften, boeken en tekeningen. In het winterseizoen worden enkele clubavonden gevuld met lezingen en dia presentaties. Eens in de twee maanden geven wij een clubblad uit met de belevenissen van de leden op bezochte evenementen, bouwtips, aankomende evenementen enz. Het is verstandig niet te moeilijk te beginnen. Alles moet geleerd worden, ook modelbouw. Op de vereniging zijn  voldoende ervaren modelbouwers aanwezig om u goed te informeren. Ook organiseren wij toertochten met onze schepen, hierbij wordt door sloten en plassen gevaren, terwijl de schipper meeloopt. Tijdens deze tochten bewijzen de modelslepers vaak goede diensten, want als een van de schepen uitvalt, kunnen zij laten zien waarvoor ze zijn ontworpen. Tijdens het vaarseizoen wordt onze vereniging regelmatig uitgenodigd door andere modelbouw verenigingen (zowel binnen- als buitenland) om hun evenementen luister bij te zetten. Wij hopen dat u voldoende geïnformeerd bent over onze boeiende maritieme hobby en de activiteiten van de H.M.B.V. ''Nieuwe Koers''.